Pacific Nations Cup 2023 - Round 2 Team Announcements

Last update : .
Pacific Nations Cup 2023 - Round 2 Team Announcements

Although it's not officially the Pacific Nations Cup this year, check out the teams ahead of the second round of Pacific Nations Cup, taking on Saturday the 29th of July 2023.

Lineup for Samoa vs Fiji, Saturday, July 29, 2023, Kickoff 04:00AM

VSAll.rugby PACIFIC NATIONS CUP - R2 Saturday, July 29, 2023 KO 04:00AM Apia Park SAMOAFIJI1. LAY 2. NIUIA 3. ALO-EMILE 4. VUI 5. SEU 6. LUATUA 7. LAM 8. LEE 9. ENARI 10. LEALI'IFANO 11. MANU 12. PAIA'AUA 13. ILI 14. AH WONG 15. TOALA 16. S. MALOLO 17. T. TUIMAUGA 18. C. FAUMUINA 19. B. ALAINU'UESE 20. G. MAMEA LEMALU 21. M. MATAVAO 22. D. LEUILA 23. E. FIDOW 1. MAWI 2. IKANIVERE 3. TAGI 4. CIRIKIDAVETA 5. NASILASILA 6. DERENALAGI 7. MIRAMIRA 8. MATA 9. KURUVOLI 10. MUNTZ 11. RAVOUVOU 12. RADRADRA 13. MASI 14. RAVUTAUMADA 15. DROASESE 16. Z. TOGIATAMA 17. P. RAVAI 18. S. TAWAKE 19. J. TAMANI 20. K. KAMIKAMICA 21. P. MATAWALU 22. V. BOTITU 23. J. TUISOVA

Lineups are interactive, click or touch a player name to see a popup with info about him.

Samoa SAMOA : 1. J. LAY 2. R. NIUIA 3. P. ALO-EMILE 4. C. VUI 5. T. SEU 6. S. LUATUA 7. J. LAM 8. F. LEE 9. E. ENARI 10. C. LEALI'IFANO 11. T. MANU 12. D. PAIA'AUA 13. S. ILI 14. N. AH WONG 15. D. TOALA
16. S. MALOLO 17. T. TUIMAUGA 18. C. FAUMUINA 19. B. ALAINU'UESE 20. G. MAMEA LEMALU 21. M. MATAVAO 22. D. LEUILA 23. E. FIDOW

9 changes in Samoa starting XV :

2. NIUIA → TOLAI
4. VUI → ALAINU'UESE
5. SEU → CURRY
6. LUATUA → SEU
7. LAM → MOTUGA
8. LEE → FA'ASO'O
9. ENARI → TAUMATEINE
13. ILI → SEUTENI
14. AH WONG → FOMA'I

Fiji FIJI : 1. E. MAWI 2. T. IKANIVERE 3. L. TAGI 4. T. CIRIKIDAVETA 5. I. NASILASILA 6. M. DERENALAGI 7. V. MIRAMIRA 8. V. MATA 9. S. KURUVOLI 10. C. MUNTZ 11. K. RAVOUVOU 12. S. RADRADRA 13. I. MASI 14. S. RAVUTAUMADA 15. I. DROASESE
16. Z. TOGIATAMA 17. P. RAVAI 18. S. TAWAKE 19. J. TAMANI 20. K. KAMIKAMICA 21. P. MATAWALU 22. V. BOTITU 23. J. TUISOVA

14 changes in Fiji starting XV :

1. MAWI → RAVAI
2. IKANIVERE → MATAVESI
3. TAGI → DOGE
4. CIRIKIDAVETA → NASILASILA
5. NASILASILA → MAYANAVANUA
6. DERENALAGI → TAGITAGIVALU
7. MIRAMIRA → BOTIA
8. MATA → TUISUE
9. KURUVOLI → LOMANI
11. RAVOUVOU → RAVUTAUMADA
12. RADRADRA → TUISOVA
13. MASI → NAYACALEVU
14. RAVUTAUMADA → WAINIQOLO
15. DROASESE → MAQALA

Game sheet and stats for Samoa - Fiji


Lineup for Japan vs Tonga, Saturday, July 29, 2023, Kickoff 12:30PM

VSAll.rugby PACIFIC NATIONS CUP - R2 Saturday, July 29, 2023 KO 12:30PM Hanazono Rugby Stadium JAPANTONGA1. INAGAKI 2. SAKATE 3. AI VALU 4. FAKATAVA 5. HELU 6. CORNELSEN 7. GUNTER 8. HIMENO 9. SAITO 10. LEE 11. MASIREWA 12. OSADA 13. RILEY 14. NAIKABULA 15. YAMANAKA 16. S. HORIE 17. C. MILLAR 18. J. GU 19. J. MOORE 20. T. TATAFU 21. Y. NAGARE 22. R. MATSUDA 23. K. MATSUSHIMA 1. FISI'IHOI 2. MOLI 3. TAMEIFUNA 4. FIFITA 5. MAFI 6. FIFITA 7. HAVILI 8. TIMANI 9. TAKULUA 10. HAVILI 11. TAUMOEFOLAU 12. AHKI 13. TAUMOEPEAU 14. KATA 15. PIUTAU 16. P. NGAUAMO 17. F. FOTUAIKA 18. D. LOLOHEA 19. T. HALAIFONUA 20. S. FUNAKI 21. M. PAEA 22. O. MAUSIA 23. M. FEKITOA

Lineups are interactive, click or touch a player name to see a popup with info about him.

Japan JAPAN : 1. K. INAGAKI 2. A. SAKATE 3. A. AI VALU 4. A. FAKATAVA 5. U. HELU 6. J. CORNELSEN 7. B. GUNTER 8. K. HIMENO 9. N. SAITO 10. S. LEE 11. S. MASIREWA 12. T. OSADA 13. D. RILEY 14. J. NAIKABULA 15. R. YAMANAKA
16. S. HORIE 17. C. MILLAR 18. J. GU 19. J. MOORE 20. T. TATAFU 21. Y. NAGARE 22. R. MATSUDA 23. K. MATSUSHIMA

9 changes in Japan starting XV :

3. AI VALU → GU
4. FAKATAVA → MOORE
5. HELU → FAKATAVA
7. GUNTER → HIMENO
8. HIMENO → LEITCH
9. SAITO → NAGARE
11. MASIREWA → NAIKABULA
12. OSADA → NAKANO
14. NAIKABULA → MATSUSHIMA

Tonga TONGA : 1. S. FISI'IHOI 2. S. MOLI 3. B. TAMEIFUNA 4. L. FIFITA 5. S. MAFI 6. V. FIFITA 7. S. HAVILI 8. L. TIMANI 9. T. TAKULUA 10. W. HAVILI 11. K. TAUMOEFOLAU 12. P. AHKI 13. A. TAUMOEPEAU 14. S. KATA 15. C. PIUTAU
16. P. NGAUAMO 17. F. FOTUAIKA 18. D. LOLOHEA 19. T. HALAIFONUA 20. S. FUNAKI 21. M. PAEA 22. O. MAUSIA 23. M. FEKITOA

9 changes in Tonga starting XV :

2. MOLI → MAILE
5. MAFI → LOUSI
6. FIFITA → HALAIFONUA
7. HAVILI → FUNAKI
8. TIMANI → FIFITA
10. HAVILI → MAUSIA
11. TAUMOEFOLAU → KATA
12. AHKI → FEKITOA
14. KATA → INISI

Game sheet and stats for Japan - Tonga


NB : changes in starting XV are determined from the last game in the same competition.


published by Mouky