Pacific Nations Cup 2023 - Round 1 Team Announcements

Last update : .
Pacific Nations Cup 2023 - Round 1 Team Announcements

Check out the teams ahead of the first round of Pacific Nations Cup, taking on Saturday the 22nd of July 2023.

Lineup for Fiji vs Tonga, Saturday, July 22, 2023, Kickoff 05:00AM

VSAll.rugby PACIFIC NATIONS CUP - R1 Saturday, July 22, 2023 KO 05:00AM Churchill Park FIJITONGA1. RAVAI 2. MATAVESI 3. DOGE 4. NASILASILA 5. MAYANAVANUA 6. TAGITAGIVALU 7. BOTIA 8. TUISUE 9. LOMANI 10. MUNTZ 11. RAVUTAUMADA 12. TUISOVA 13. NAYACALEVU 14. WAINIQOLO 15. MAQALA 16. T. IKANIVERE 17. E. MAWI 18. L. TAGI 19. T. CIRIKIDAVETA 20. V. MATA 21. P. MATAWALU 22. B. VOLAVOLA 23. S. RADRADRA 1. FISI'IHOI 2. MAILE 3. TAMEIFUNA 4. FIFITA 5. LOUSI 6. HALAIFONUA 7. FUNAKI 8. FIFITA 9. TAKULUA 10. MAUSIA 11. KATA 12. FEKITOA 13. TAUMOEPEAU 14. INISI 15. PIUTAU 16. S. MOLI 17. F. FOTUAIKA 18. T. KOLOAMATANGI 19. S. MAFI 20. S. VAILANU 21. M. PAEA 22. P. PELLEGRINI 23. K. TAUMOEFOLAU

Lineups are interactive, click or touch a player name to see a popup with info about him.

Fiji FIJI : 1. P. RAVAI 2. S. MATAVESI 3. M. DOGE 4. I. NASILASILA 5. T. MAYANAVANUA 6. L. TAGITAGIVALU 7. L. BOTIA 8. A. TUISUE 9. F. LOMANI 10. C. MUNTZ 11. S. RAVUTAUMADA 12. J. TUISOVA 13. W. NAYACALEVU 14. J. WAINIQOLO 15. S. MAQALA
16. T. IKANIVERE 17. E. MAWI 18. L. TAGI 19. T. CIRIKIDAVETA 20. V. MATA 21. P. MATAWALU 22. B. VOLAVOLA 23. S. RADRADRA

Tonga TONGA : 1. S. FISI'IHOI 2. S. MAILE 3. B. TAMEIFUNA 4. L. FIFITA 5. S. LOUSI 6. T. HALAIFONUA 7. S. FUNAKI 8. V. FIFITA 9. T. TAKULUA 10. O. MAUSIA 11. S. KATA 12. M. FEKITOA 13. A. TAUMOEPEAU 14. F. INISI 15. C. PIUTAU
16. S. MOLI 17. F. FOTUAIKA 18. T. KOLOAMATANGI 19. S. MAFI 20. S. VAILANU 21. M. PAEA 22. P. PELLEGRINI 23. K. TAUMOEFOLAU

Game sheet and stats for Fiji - Tonga


Lineup for Japan vs Samoa, Saturday, July 22, 2023, Kickoff 07:50AM

VSAll.rugby PACIFIC NATIONS CUP - R1 Saturday, July 22, 2023 KO 07:50AM Sapporo Dome JAPANSAMOA1. INAGAKI 2. SAKATE 3. GU 4. MOORE 5. FAKATAVA 6. CORNELSEN 7. HIMENO 8. LEITCH 9. NAGARE 10. LEE 11. NAIKABULA 12. NAKANO 13. RILEY 14. MATSUSHIMA 15. YAMANAKA 16. S. HORIE 17. C. MILLAR 18. S. KAKINAGA 19. U. HELU 20. S. FUKUI 21. N. SAITO 22. R. MATSUDA 23. T. OSADA 1. LAY 2. TOLAI 3. ALO-EMILE 4. ALAINU'UESE 5. CURRY 6. SEU 7. MOTUGA 8. FA'ASO'O 9. TAUMATEINE 10. LEALI'IFANO 11. MANU 12. PAIA'AUA 13. SEUTENI 14. FOMA'I 15. TOALA 16. R. NIUIA 17. T. TUIMAUGA 18. C. FAUMUINA 19. G. MAMEA LEMALU 20. M. FAI'ILAGI 21. E. ENARI 22. M. TALAPUSI 23. E. FIDOW

Lineups are interactive, click or touch a player name to see a popup with info about him.

Japan JAPAN : 1. K. INAGAKI 2. A. SAKATE 3. J. GU 4. J. MOORE 5. A. FAKATAVA 6. J. CORNELSEN 7. K. HIMENO 8. M. LEITCH 9. Y. NAGARE 10. S. LEE 11. J. NAIKABULA 12. S. NAKANO 13. D. RILEY 14. K. MATSUSHIMA 15. R. YAMANAKA
16. S. HORIE 17. C. MILLAR 18. S. KAKINAGA 19. U. HELU 20. S. FUKUI 21. N. SAITO 22. R. MATSUDA 23. T. OSADA

Samoa SAMOA : 1. J. LAY 2. L. TOLAI 3. P. ALO-EMILE 4. B. ALAINU'UESE 5. M. CURRY 6. T. SEU 7. A. MOTUGA 8. S. FA'ASO'O 9. J. TAUMATEINE 10. C. LEALI'IFANO 11. T. MANU 12. D. PAIA'AUA 13. U. SEUTENI 14. N. FOMA'I 15. D. TOALA
16. R. NIUIA 17. T. TUIMAUGA 18. C. FAUMUINA 19. G. MAMEA LEMALU 20. M. FAI'ILAGI 21. E. ENARI 22. M. TALAPUSI 23. E. FIDOW

Game sheet and stats for Japan - Samoapublished by Mouky